En la seva majoria, els residents del Complex Educatiu són estudiants d’ensenyaments de secundària post obligatòria impartits als dos instituts ubicats al Campus del Complex Educatiu.

També hi ha la possibilitat d’acollir durant el curs acadèmic estudiants universitaris i estudiants de qualsevol dels centres educatius de les comarques de Tarragona.

L’oferta formativa que ofereix el Departament d’Educació i els instituts Cal·lípolis i Pere Martell del campus , les podeu consultar a: 

L’oferta del Departament d’Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Els instituts del Complex:

INSTITUT PERE MARTELL
L’Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica de referència a les comarques de Tarragona. Aquest institut presenta una àmplia oferta formativa, concretament nou famílies professionals de caire industrial/tècnic i més d’una vintena de titulacions.

INSTITUT CAL·LÍPOLIS
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic en Formació Professional amb una àmplia oferta formativa de quatre famílies professionals: sanitat, activitats físiques i esportives, imatge personal i ensenyaments esportius.

       Les residències poden acollir fora del calendari escolar estades, campus d’entitats,    empreses, etc. Per a més informació contacteu: 

cet_gerencia.educacio@gencat.cat       Tel. 977 556 105

 

Oferta formativa programada per al curs 2020-2021